Domů » PROFESNÍ KVALIFIKACE

PROFESNÍ KVALIFIKACE


ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA
Vedení administrativy, uplatňování firemních procesů, komunikační dovednosti, zásady společenského chování a vystupování, legislativní pravidla pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji.
Více informací

PERSONALISTA/TKA
Pracovně-právní a příslušná legislativa, prohloubení znalostí ve využívání výpočetní techniky, tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti...
Více informací

SPORTOVNÍ MASÁŽ
Navázání kontaktu s klientem, stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta, vykonávání ručních masáží celého těla - sportovní a rekondiční masáž, pohotovostní masáž...
Více informací

FOTOREPORTÉR
Absolvent kurzu se orientuje v druzích fotografických přístrojů a videokamer, zvolí vhodný objektiv a dalšího příslušenství při fotografování, určí vhodné osvětlení při fotografování...
Více informací

SKLADNÍK
Posuzování kvality zboží, plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje, i ventarizace zásob v obchodně provozní jednotce...
Více informací

ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA
Vedení administrativy, uplatňování firemních procesů, komunikační dovednosti, zásady společenského chování a vystupování, legislativní pravidla pro zacházení s osobními a důvěrnými údaji.
Více informací

EVIDENCE ZÁSOB ZBOŽÍ
Orientace v dodacích listech a dalších dokumentech doprovázejících zboží, evidence skladovaného zboží včetně evidence pohybu zásob a zpracování přehledu o zásobách...
Více informací

POKLADNÍ
Kontrola cen na pokladně, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, propočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb...
Více informací

MANAŽER PRODEJE
Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů, kalkulace ceny a vyúčtování tržeb, přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách, plánování druhu a množství zásob...
Více informací

STRÁŽNÝ
Provádění ochrany a ostrahy majetku a osob, obsluhování technických bezpečnostních systémů, uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR...
Více informací

DETEKTIV KONCIPIENT
Jednotlivá právní odvětví pro výkon činnosti, detektiv koncipient, základy kriminalistiky, odborné činnosti pracovníků soukromé detektivní služby...
Více informací

UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ
Práce spojené s provozem ubytovacího zařízení, inkasování plateb od hostů, poskytování služeb spojených s pobytem hostů v ubytovacím zařízení, používání běžných pomůcek...
Více informací

PRŮVODCE CESTOVNÍHO RUCHU
Historie a dějiny kultury, zeměpis cestovního ruchu, technika cestovního ruchu. Právní a politické systémy, životní prostřední, příprava průvodce, komunikace v cizím jazyce...
Více informací

SPRÁVCE OS PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY
Kurz slouží jako příprava ke složení profesní kvalifikace správce sítě pro malé a střední organizace. Absolvent kurzu se naučí vytvářet struktury přepínaných a směrovaných sítí...
Více informací

SPRÁVCE SÍTÍ PRO MALÉ A STŘEDNÍ ORGANIZACE
Vytváření návrhů a struktury přepínaných sítí, vytváření návrhů a struktury směrovaných sítí, vytváření návrhů a struktury bezdrátových sítí, návrh a implementace bezpečnosti... .
Více informací

NÁVRHÁŘ SOFTWARE
Algoritmizace úlohy, návrh databází, tvorba schémat a diagramů s využitím jazyka UML, principy programování...
Více informací

VEDOUCÍ ZÁJEZDU
Aplikace znalostí světových dějin a kultury v cestovním ruchu (CR), využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k CR, vedení skupiny...
Více informací

PRACOVNÍK TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
Poskytování informačních služeb, prodej suvenýrů, informačních a doplňkových materiálů, komunikace s klienty turistického informačního centra, vyřizování korespondence...
Více informací

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ
Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO, práce spojené s provozem poskytování služeb hostům.
Více informací

PRÁCE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ - POKOJSKÁ
Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO, úklidové pomůcky a prostředky, obsluha strojů a zařízení pro úklid, úklid v ubytovacím zařízení a hygienicko-sanitační činnost.
Více informací

TECHNIK PC A PERIFÉRIÍ
Instalace a konfigurace komponent a periferií PC, instalace a konfigurace operačního systému PC, instalace a konfigurace malé sítě a připojení PC k síti...
Více informací