Domů » PROFESNÍ KVALIFIKACE » ASISTENTKA SEKRETÁŘKA

ASISTENTKA SEKRETÁŘKA

Cíle kurzu

v  Absolvent/ka  získá ucelenou představu o tom, jak efektivně plnit své úkoly.

Naučí se:

Anotace

Základní cena

Zkouška odborné způsobilosti – dle zákona č. 179/2006 Sb.

Kvalifikační úroveň NSK-EQF 4.

Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání.

Výstup Osvědčení profesní kvalifikace ASISTENT/KA, SEKRETÁŘ/KA  62-008-M.

Základní cena

v  Zkouška bez přípravy 5.300,- Kč včetně DPH.