Domů » PROFESNÍ KVALIFIKACE » MANAŽER PRODEJE

MANAŽER PRODEJE

Cíle kurzu

Seznámit frekventanta kurzu s danou problematikou a připravit ho  k vykonání zkoušky odborné způsobilost.

Anotace

Základní cena

Zkouška odborné způsobilosti

Kvalifikační úroveň NSK-EQF 3.

Uchazeči musí mít ukončené základní vzdělání a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Výstup

Základní cena