Domů » SPC

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM


SEBEPREZENTACE U PRACOVNÍCH POHOVORŮ
Uvědomění si silných stránek osobnosti, posílení sebedůvěry a získání dovedností tzv. „prvního dojmu“ při výběrovém řízení....
Více informací

ZVLÁDNUTÍ KONFLIKTŮ
Naučit účastníky, jak správně jednat v konfliktních situacích a nenechat se svést k agresivitě nebo pasivitě....
Více informací

OSOBNÍ PREZENTACE
Zvýšit úroveň prezentačních dovedností a posílit sebedůvěru účastníků. ...
Více informací

PROBLEMATIKA PÉČE O JEDINCE S PORUCHAMI LMD, ADHD
Seznámit se správným postupem při výchově jedinců s těmito poruchami a tak zmírnit nebo až omezit projevy LMD a ADHD na minimum. Podat základní informace k výchově jedince s těmito poruchami. ...
Více informací

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG
Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci. ...
Více informací