Domů » KURZY A ŠKOLENÍ » PRÁVNÍ KURZY

PRÁVNÍ KURZY


PRÁVNÍ A MANAŽERSKÉ MINIMUM
Schopnost pracovat s vybranými právními předpisy, prakticky aplikovat poznatky z práva, ekonomiky, marketingu a managementu při řešení ekonomických problémů...
Více informací

PRÁVO V PODNIKÁNÍ I.
Naučit se rozumět základním právním pojmům a institutům z oblasti teorie práva a obchodního práva, umět je správně vyložit a aplikovat na konkrétních příkladech v reálném životě...
Více informací

PRÁVO V PODNIKÁNÍ II.
Naučit se rozumět základním právním pojmům a institutům z oblasti občanského práva hmotného, správního a pracovního práva, umět je správně vyložit...
Více informací

PŘESTUPKY
Nabízíme masérské služby, masáže provádí učni našeho učebního oboru Rekondiční a sportovní masér v rámci praktického odborného výcviku pod dohledem vyučujícího...
Více informací