Domů » KURZY A ŠKOLENÍ » EKONOMICKÉ KURZY

EKONOMICKÉ KURZY


KURZ ÚČETNICTVÍ I
Absolvent získá znalosti pro praktický výkon profese účetní nebo v dalších ekonomických oborech . Získá informace k legislativní úpravě účetnictví...
Více informací

KURZ ÚČETNICTVÍ II
Absolvent se naučí vést daňovou evidenci a vytvoří účetní uzávěrku. Dovede se orientovat v právních předpisech k daňové evidenci...
Více informací

KURZ MZDOVÁ ÚČETNÍ
Absolvent se bude orientovat ve všech oblastech vymezených problematikou mzdového účetnictví, mimo jiné i v problematice exekuce a jiných srážek ze mzdy, získá informace k daňové reformě...
Více informací

KURZ ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Absolvent kurzu zvýší své sociální kompetence v oblasti poznání a adekvátního jednání s různými typy lidí. Osvojí si prezentační, rétorické a komunikační dovednosti...
Více informací