Diagnostika a práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování

Diagnostika a práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování

Kurz lektoruje odbornice na diagnostiku a poradenství v oblasti specifických poruch učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti a prezidentka České společnosti "Dyslexie".