Anamnestický dotazník žáka/studenta pro zákonného zástupce

Anamnestický dotazník žáka/studenta pro zákonného zástupce

Vážení rodiče, před první návštěvou našeho SPC Vás prosíme o pravdivé vyplnění několika pro nás důležitých informací. Tyto informace žádáme, abychom mohli Vaše dítě lépe poznat a pomoci mu. Pokud nevíte, jak na některé otázky odpovědět nebo jsou Vám nepříjemné, můžete je vynechat. Poskytnuté informace považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno dle obecného nařízená o ochraně osobních údajů (GDPR).