Domů » DALŠÍ SLUŽBY » ESF Projekty » IROP

IROP

IROP

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Pro SPC bylo díky projektu zajištěno dostatečné zázemí pro realizaci komplexní psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky, speciálně pedagogické a psychologické intervence, poradenskou podporu a informační činnost. Realizace vede k efektivnější práci těchto pracovníků a využití jejich potenciálu při poskytování služeb. Komfortnější prostředí je určeno i pro klienty a další zainteresované aktéry (rodiče, příbuzní apod.) a umožňuje lepší navázání potřebné spolupráce.Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0009864

Název projektu:

Infrastruktura speciálně pedagogického centra

Zahájení projektu:

1. 6. 2016

Ukončení projektu:

31. 12. 2020

Náklady projektu:

13 179 172,94 Kč