Domů » KURZY A ŠKOLENÍ » JAZYKOVÉ KURZY » CZECH FOR FOREIGNERS

CZECH FOR FOREIGNERS

Target Group/Cílová skupina

Course Outline / Anotace

Czech language for foreigners focuses on the basics of Czech language and common conversational topics.

Výuka českého jazyka pro cizince se zaměřuje na základy českého jazyka a běžná konverzační témata.

Content of lesson depends on students knowledge:

Náplň výuky je dle jazykové úrovně studentů (začátečník, mírně pokročilý, středně pokročilý).

Course Length and Price / Hodinová dotace a cena

Cena zahrnuje výuku 1x týdně 90 minut